Loopbaanontwikkeling

Bij loopbaanontwikkeling denkt men in eerste instantie vaak nog aan de stap van medewerker naar een leidinggevende functie, maar er zijn vele andere vormen van loopbaanontwikkeling mogelijk! Bijvoorbeeld specialisatie, verbreding, een stapje “terug” of de overstap naar een ander vakgebied. De loopbaancoach wordt veelal ingeschakeld als mensen het gevoel hebben dat ze zijn vastgelopen in hun werk en twijfelen of ze nog wel op de goede plek zitten. Verstandig, want de coach helpt hen de situatie op een gestructureerde manier in perspectief te plaatsen en weloverwogen keuzes te maken.
Nog beter is het natuurlijk om niet te wachten tot een medewerker is vastgelopen. Door uw medewerkers een periodieke loopbaanscan aan te bieden, helpt u hen op koers te blijven. Hiermee voorkomt u onvrede, onzekerheid, verzuim en slecht functioneren. Zo is loopbaancoaching een investering die zich op termijn dubbel en dwars terugbetaalt.

Zijn er voor de medewerker geen mogelijkheden meer binnen uw organisatie? Ik bied ook begeleiding bij outplacement.

Mobiliteit

Gaat u reorganiseren en wilt u een intern mobiliteitsbureau opzetten voor medewerkers die door deze reorganisatie uw bedrijf moeten verlaten? Ik kan u helpen dit proces goed te organiseren -ofwel volledig intern, ofwel met behulp van externe partners. Door mijn ervaring op dit gebied weet ik welke uitdagingen we onderweg tegen kunnen komen en hoe we deze op een goede manier kunnen aanpakken.

Coaching bij veranderingen in en rond de organisatie

Veranderingen: iedereen krijgt er van tijd tot tijd mee te maken. Soms omdat we er zelf voor kiezen, soms omdat anderen die keuze voor ons maken. Als werkgever kunt u in een situatie komen waarin u er vrijwillig of noodgedwongen voor kiest uw koers te verleggen. Zo’n koerswijziging heeft gevolgen voor uzelf en voor uw medewerkers, en iedereen reageert er anders op. Sommigen gaan schijnbaar moeiteloos mee in de nieuwe richting en bloeien er misschien zelfs van op, anderen hebben moeite het oude en bekende los te laten. Ik leer uw medewerkers effectiever en meer ontspannen om te gaan met veranderingen en angst om te zetten in positieve energie en daadkracht. Op die manier wordt uw organisatie veerkrachtiger en beter in het inspelen op veranderingen in de markt en de economie.

Het succes van coachingstrajecten valt of staat met het inzetten van de instrumenten die passen bij de persoon in kwestie. Daarnaast is het belangrijk dat de te coachen medewerker vertrouwen heeft in de coach. Om die reden heb ik altijd een -kosteloos en vrijblijvend- kennismakingsgesprek vóórdat het coachingstraject daadwerkelijk van start gaat. Mocht ik zelf niet de juiste coach voor u of uw medewerker zijn, dan breng ik u graag in contact met collega’s uit mijn netwerk.

Ik ben Noloc Erkend Loopbaanprofessional