Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Voor wie?
Ik ben register arbeidsdeskundige en voer arbeidsdeskundig onderzoek uit in opdracht van arbodiensten, verzekeraars en werkgevers.

Doel
Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is na te gaan wat de medewerker nog wél kan, rekening houdend met de beperkingen die door de bedrijfsarts zijn geconstateerd.

Hierbij worden de volgende vragen onderzocht:

 • Kan de medewerker het eigen werk nog doen?
 • Zo nee, is het eigen werk aan te passen zodat de medewerker toch hierin kan terugkeren?
 • Indien dit niet mogelijk is: is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
 • Zo nee, wat zijn de mogelijkheden voor ander werk bij een andere werkgever?

Werkwijze
Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat (meestal) uit:

 • Een analyse van -relevante- door de bedrijfsarts verstrekte informatie
 • Een gesprek met de werkgever
 • Een gesprek met de werknemer
 • Een werkplekonderzoek
 • Een afrondend gesprek met werkgever en werknemer samen
 • Een schriftelijke rapportage

Preventief arbeidsdeskundig onderzoek en advies
U hoeft natuurlijk niet te wachten met het inschakelen van een arbeidsdeskundige tot uw medewerker langere tijd is uitgevallen. Ook bij frequent kort verzuim of andere signalen van de medewerker die duiden op een disbalans of overbelasting kan een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Arbeidsdeskundige functie-analyse
De meeste functieomschrijvingen omvatten een overzicht van taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden en vereiste competenties. Dat is een goed begin. Maar heeft u ook de functiebelasting in kaart gebracht? Wanneer voor alle functies de belastende elementen helder zijn beschreven, is het makkelijker na te gaan waar knelpunten (en dus ook mogelijke oplossingen) zitten op het moment dat een medewerker tijdelijk of structureel minder belastbaar is.
Mijn aanpak bij het maken van een functie-analyse is als volgt:

 • Gesprek met werkgever (bijvoorbeeld HRM, lijnmanagers, directeur/eigenaar)
 • Analyse bestaande functieomschrijvingen/functiegebouw
 • Onderzoek d.m.v. gesprekken met medewerkers en werkplekbezoek
 • Rapportage en aanbevelingen
 • Advies m.b.t. individuele situaties