Re-integratie 1e en 2e spoor

Re-integratie 1e spoor
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moet u onderzoeken welke mogelijkheden er voor de zieke medewerker zijn om in de eigen organisatie te re-integreren, tijdelijk en/of structureel. Vaak blijkt dit een lastig punt; het is moeilijk zinvolle werkzaamheden te vinden, het is te druk om de medewerker de juiste begeleiding te geven, enzovoort.
Ik ben er van overtuigd dat er in de meeste gevallen meer mogelijkheden zijn dan je op het eerste gezicht zou denken, en help u graag deze mogelijkheden te vinden en uit te werken.

Wilt u re-integratie en participatie op organisatieniveau aanpakken? Dan zijn er twee belangrijke randvoorwaarden:

  • interne re-integratie moet deel uitmaken van het organisatie-brede HR-beleid
  • het moet gedragen worden door de hele organisatie: op alle niveaus

Samen met u maak ik re-integratie 1e spoor een natuurlijk deel van uw organisatie. Op die manier kunt u waardevolle medewerkers voor de organisatie behouden.

Re-integratie 2e spoor
Indien duidelijk is dat er intern geen mogelijkheden zijn, dient zo snel mogelijk het 2e spoor te worden ingezet. Het doel hiervan is dat de medewerker passend werk vindt bij een andere organisatie.
Een re-integratietraject 2e spoor omvat de volgende elementen:

  • kennismaking en inventarisatie situatie
  • plan van aanpak – goedgekeurd door werkgever en werknemer
  • diverse opdrachten, “tests” en gesprekken om de richting te bepalen en vast te stellen wat de beste kansen biedt op ander werk
  • coaching – bijvoorbeeld m.b.t. het afscheid nemen van het huidige werk, het zien van de eigen mogelijkheden
  • profilering en arbeidsmarktbenadering, ondersteuning bij solliciteren en netwerken
  • advies m.b.t. financiële- en andere faciliteiten, waar van toepassing
  • correcte en volledige verslaglegging

Alle trajecten zijn maatwerk en starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Informatie re-integratieverplichtingen werkgever

Informatie re-integratieverplichtingen werknemer