Met behulp van een quickscan breng ik samen met u in kaart hoe uw bedrijf er op dit moment voor staat op het gebied van:

  • arbeidscontracten en de mogelijke valkuilen
  • arbo: voldoet u aan uw plichten en hebt u voldoende zicht op de “gezondheid” van uw bedrijf, nu en straks?
  • verzuim: preventie en het omgaan met de verschillende soorten verzuim
  • inzetbaarheid: hoe benut u de sterke kanten van uw medewerkers; in welke mate voldoen zij aan uw verwachtingen; wat doet u om dit (bij) te sturen; hoe lang kunnen u en uw medewerkers nog samen verder?

U krijgt van mij een korte vragenlijst die u enkele dagen voor ons gesprek aan mij terugmailt. Tijdens het gesprek gaan we uitgebreid in op alle items en brengen we in kaart wat er verbeterd kan worden en op welke manier, en natuurlijk wat al goed is en hoe u dit, bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf, zo kunt houden.

Van ondernemer tot werkgever

U bent uw onderneming alleen gestart, of met een partner. U werkt hard, de zaak begint te lopen en al snel heeft u extra mensen nodig. In het begin lost u dit mogelijk op door samen te werken met freelance professionals of door stage-opdrachten beschikbaar te stellen aan studenten. Wat later zet u wellicht uw handtekening onder de eerste -tijdelijke- arbeidsovereenkomst. Welke vorm van samenwerking u ook kiest, u bent niet meer alleen afhankelijk van uw eigen inzet en functioneren, maar ook van dat van anderen. Van een ondernemer met focus op uw core business, bent u langzaam maar zeker werkgever geworden. Mooi, want waarschijnlijk betekent dit dat u een aantal dingen goed hebt gedaan! Tegelijkertijd is het een uitdaging. Zodra u niet meer de enige bent in uw eigen bedrijf, krijgt u immers te maken met een woud aan -voortdurende veranderende- wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, (ziekte)verzuim etc. Voor veel ondernemers te veel om bij te houden. Pas als er iets misgaat, komen zij in actie. Vaak hebben de problemen dan al veel tijd, energie en geld gekost. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Wilt u weten hoe uw bedrijf er voor staat? Graag maak ik met u een afspraak voor een quickscan!

 

Kleine en middelgrote organisaties zonder HRM-adviseur

In kleine en middelgrote bedrijven komt het vaak voor dat degene die verantwoordelijk is voor financiën en/of de bedrijfsvoering HR “erbij” doet. Voor bepaalde taken hoeft dit helemaal geen probleem te zijn, maar in sommige situaties is het beter om tijdelijk een specialist in te huren. Bijvoorbeeld op het gebied van arbo, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Naar aanleiding van de quickscan bespreek ik met u de resultaten en mogelijke oplossingen.

 

Aanvragen quickscan